Personuppgiftslagen

Svanbergs resebyr och Kanalbuss AB hanterar personuppgifter enligt den nya personuppgiftslagen (GDPR).
Svanbergs resebyrå och Kanalbuss AB är Personuppgiftsansvarig (Controller). Vi använder uppgifterna för att kunna ge dig service rörande resebokningar via e-mail, sms, telefon och ibland via vanligt brev. Svanbergs resebyrå och Kanalbuss AB lämnar enbart ut dina personuppgifter till våra samarbetspartners (som flygbolag, tågbolag, hotell, bussbolag, rederier mm) för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Den rättsliga grunden är att vi ska kunna ”fullgöra ett avtal”.

Vi sparar dessa uppgifter så länge vi har avtal om resebyråtjänster med dig eller din arbetsgivare. Viss typ av uppgifter måste vi behålla i enlighet med skattelagstiftningen. Vi delar aldrig med oss av dessa personuppgifter i annat syfte än ovan. Vi kan från tid till annan använda dessa uppgifter själva i syfte att informera dig om nyheter och förändringar som påverkar vårt uppdrag att utföra resebyråtjänster.
 

Du kan begära att dina personuppgifter rättas eller tas bort genom att sända ett mail till info@svanbergsresebyra.se
 Svanbergs Resebyr - Kanalbuss
Stora Torget 11, 521 42 Falkping    Telefon 0515-77 64 30    Fax 0515-77 64 39    info@svanbergsresebyra.se